Mayor's Award
Faculty of Fine Arts


Kazumasa KIMURA


Sakiko KOJIMA


Takashi IURA


Midori KOTANI


Aya TAKAMI


Kanako MARUHASHI


Shinya AKANISHI


Eriko HASEGAWA


Seiko NAGAO


Naomi TODA


Kumiko OGAWA

Graduate School of Art


Yoko NOMURA


Atsuko UCHIKOSIKI


Emiko HORIBE


CHOI Suk-Ho


Yoshihiko TOKUHIRO


Tadashi MITA


Tamaki ITOH


Mayumi NODA


Zhao BIN


Mutsumi NODA