Mayor's Award
Faculty of Fine Arts


Ikuyo ISHIDA


Miho HON-IDEN


Tunehisa ISHIMARU


Saori MIYAKE


Akira HIGASHI


Takeshi MIYAUCHI


Shiho YAMAMOTO


Itsuo KUMAGA


Naomi ASHIDA


Teiko KURODA


Nozomi SHIOTA

Graduate School of Art


Mika FUJIMORI


Tomoko NAGAO


Chiaki SHUJI


Takashi YAMAMIYA


Kotomi MIYAZAKI


Atsufumi KONDO


Yow TAKEUCHI


Sayaka TUKIASHI


Fumie SASAI


Yae ARITA