Kayou Award
Graduate School of Art


Tomoko MIKAMI


Yu HANABUSA


Naoya TERAYAMA


Chiaki SHUJI


Kimiyoshi FUTORI


Kaori TATEBAYASHI


Aya KAMETANI


Akiko SHIROMA