Kyoto City University of Arts Who's Who

This is Who's Who of the teaching staff at Kyoto City University of Arts.
Note that reproduction of the photographs is forbidden.

Fine Arts, Faculty of Music, Faculty of
Alphabetical Index
A | E | F | G | H | I | J | K | M | N | O | S | T | U | W | Y
Abe, Hiroyuki
Akamatsu, Tamame
Akiyama, Tetsuo
Akiyama, Yo
Ayata, Katsuyoshi
Fitzgerald, Simon
Fujiwara, Takao
Fukushima, Noriyasu
Go, Shin-ichi
Hasegawa, Naoto
Hayakawa, Kiyotaka
Hiroi, Nobuko
Horiguchi, Toyota
Ihaya, Akiyoshi
Ikegami, Toshiro
Inoue, Akihiko
Ito, Tetsuo
Izuhara, Tsukasa
Kamimura, Noboru
Kashiwagi, Kayoko
Kimura, Hideki
Kishibe, Momoo
Kobayashi, Nobuyuki
Koike, Kazunori
Kojima, Yuji
Koshimizu, Susumu
Koyama, Kohei
Kugota, Midori
Kuriki, Tatsusuke
Kurimoto, Natsuki
Maeda, Shuichi
Matsui, Shiro
Mitsuhashi, Jun
Mitsui, Tsuyako
Miyamoto, Michio
Mochizuki, Shigenobu
Mukai, Goichi
Nagano, Nobuko
Nakahara, Kodai
Nakai, Tsuneo
Nakamura, Noriko
Nakamura, Ryuichi
Nomura, Hitoshi
Ohgushi, Kengo
Sadakane, Keiji
Sano, Ken
Shinkai, Osamu
Shioe, Kozo
Tabata, Chiaki
Takahashi, Shigeko
Tamura, Mitsuyoshi
Taniguchi, Seiji
Tasumi, Yasuko
Towata, Masayuki
Tsukada, Akira
Tsunemori, Toshiko
Tsuruta, Kenji
Uemura, Atsushi
Ueno, Makoto
Uozumi, Yoichi
Watanabe, Shin
Yamamoto, Tsuyoshi
Yamazaki, Takao

Return to the KCUA home page (English)
Return to the KCUA home page (Japanese)